Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Images tagged "2011"

Først publisert: 22. april 2021, 00:44 - Sist oppdatert: ,

Nyheter knytta til Images tagged "2011"

Todalshytta: Signaturen kom fram i dagen 121 år etter…

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. april 2021

For 121 år sia låg det ein annan kar på kne her og spikra fast gulvplankar på eit av soveroma på Todalshytta.  Det var Bendt Ellingsen som var ein av snekkarane som var med og bygde Todalshytta i 1900. Under restaurering av gulvet i suiten kom det fram i dagen ein signert gulvplank


Svorka utsett varsla linjeettersyn med helikopter til neste veke

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 21. april 2021

På grunn av innreisekarantene, må Svorka utsette det varsla linjeettersynet med lågt-flygande helikopter, som eigentleg skulle ha starta i dag, til neste veke. Det er den svenske fotografen, som skal fotografere linjenettet, som er sett i innreisekarantene på Værnes. Dette betyr at heile linjeettersynet vil bli gjennomført frå og med tysdag 27.april og ei stor veke framover, til i byrjinga på mai. Linjeettersynet vil òg gå føre seg helga 1-2.mai. 


Båtutlegget fann sin eigarmann…

Jon Olav Ørsal Onsdag 21. april 2021

Karl Johan Husby bur på Todalsøra og driv litt hobbyfiske med sjarken sin – som ligg til kai på Todalsøra. Karl Johan var ute for å prøve fisket ein dag denne veka, og da fant han eit solid båtutlegg som sannsynleg vis hadde kome rekande utåfrå fjorden – eller kanskje heilt uti i frå «fysnå».  No ettelyser Karl Johan det rettsmessige eigar av båtutlegget, slik at dei igjen kan bli forent – og eigaren er faktisk funnen!


Surnadal kommune med presisering av reglane om bandtvang

Bjørn Gunnar Ansnes Onsdag 21. april 2021

Surnadal kommune ønskjer å presisere reglane vedrørande bandtvang. Bakgrunnen for dette, er at dei i det siste, har fått fleire tilbakemeldingar frå folk om at bandtvangen ikkje blir respektert av alle hundeeigarar. Kommunen ønskjer difor å presisere at bandtvangen er absolutt og gjeld i perioden 1.april – 31.oktober i Surnadal kommune. 


Gjev pris til Sanitetskvinnene Surnadal, Torvik og Todalen

Jon Olav Ørsal Tysdag 20. april 2021

Det var Surnadal Sparebank som gjorde ære og stas på Sanitetskvinnene i Surnadal – det vil si dei tre sanitetsforeningane i Surnadal, Torvik og i Todalen.  Tysdag vart dei overrekt Surnadal Sparebanks Utviklingspris – den tjuande i rekkja og kanskje den siste.  Iallfall den site i Surnadal Sparebanks regi, etter som banken blir ein del av Sparebank1 Nordmøre frå 3. mai.


Snart klart for ny Stikk UT!-sesong!

Dordi Jorunn Halle Tysdag 20. april 2021

Snart er det 1. mai, og da startar sesongen for Stikk UT! sommar. I Surnadal kommune er det i alt i 12 turmål, tre av dei er nye for året.


Råssåfoss Kraftverk er solgt – Småkraft AS blir ny eigar

Jon Olav Ørsal Tysdag 20. april 2021

Det er stadige endringar i rammevilkåra som gjorde at eigarane i Råssåfoss Kraftverk no vel å selje kraftverket til Småkraft AS. Måndag vart det klart at Småkraft overtek alle aksjar og leige av fallrettane som Råssåfoss kraftverk sitt på.


Kløvertur i godver!

Dordi Jorunn Halle Tysdag 20. april 2021

Sol frå skyfri himmel, og varme i lufta. Det vart ein riktig så fin dag for kløverturgjengen! Og det vart ein dag for lang og triveleg kaffipause ved gapahuken ved Båthølen.


Årsmøte i Todalen Idrettslag 29.april

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 19. april 2021

Styret i Todalen Idrettslag kallar no inn til det utsette årsmøtet sitt. Årsmøtet blir torsdag 29.april. kl. 19:00 i Todalen ungdomshus. Årsmøtet var opphaveleg fastsett til torsdag den 25.mars, men måtte utsettast på grunn av smittevernreglane. Med nye smittevernreglar blir det mogleg å gjennomføre årsmøtet. 


Program for 17.mai i Todalen 2021

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 19. april 2021

Som ein direkte konsekvens av koronasituasjonen, blir årets 17.maifeiringa i Todalen slik som i fjor. Det vil seie biltog frå Matkroken Todalen klokka 11:00 – oppover til Gammelfabrikken – og nedatt på sørsida til Matkroken. Feiringa blir avslutta med 17.maigudsteneste i Todalen kyrkje klokka 14:00. 


Svorka gjennomfører ettersyn av linjenettet sitt med helikopter

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 19. april 2021

I ei pressemelding frå Svorka i dag, blir det orientert om at dei, frå onsdag 21.april og ei lita veke framover, vil gjennomføre ettersyn av linjenettet sitt med lågt flygande helikpoter. Svorka vil i år ettersjå heile høgspentlinjenettet sitt ved å bruke helikopter. 


Fagleg vurdering av moglege nye nasjonalparkområder

Bjørn Gunnar Ansnes Måndag 19. april 2021

I eit orienteringsbrev frå Miljøverndirektoratet 15.jaunuar 2021, blir 75 av landets kommunar orientert om at direktoratet har igangsett ei fagleg vurdering av om det er områder der det kan vere aktuelle å utvide dagens landskapsverneområder. Vurderinga inneheld òg ei eventuell omgjering av delar av dagens landskapsverneområder til nasjonalparkar. Surnadal kommune, er ein av dei 75 kommunane som har motteke orienteringsbrevet. For Todalen vil den skisserte utvidinga av Trollheimen landskapsverneområde bety at grensa til landskapsverneområdet kjem nesten heilt ned til husa på Kårvatn.