Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Regjeringa foreslår at Trollheimen blir nasjonalpark

Bjørn Gunnar Ansnes Tysdag 7. september 2021

I ei pressemelding frå Regjeringa, via NTB, blir det opplyst at Trollheimen landskapsverneområde er foreslått omgjort frå landskapsverneområde til nasjonalpark. Det er Miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V) som er ansvarleg statsråd for nasjonalparkane som opplyser dette til NTB. 

I tillegg til Trollheimen er Lyngsalpan, Sylan, Ålfotbeen, Flekkefjord og Listastrendene og Oksøy-Ryvingen foreslått endra frå landskapsverneområde til nasjonalparkar. 

– Så langt tyder dialogen med kommunene på at det er mulig å få lokal aksept for å starte en verneprosess, uttaler miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn til NTB. Men han innser samstundes at det kan bli konfliktar av forslaget. 

– Det vil alltid være ulike syn på nye verneområder. Noen kan bli usikre på hva det kan bety for deres interesser, vi skal derfor sørge for å ha gode prosesser der alle skal få komme med innspill, seier Rotevatn i pressemeldinga.

Han understrekar at tap av naturmangfald på grunn av utbygging og inngrep er eit stort problem på verdsbasis, men òg i Norge.

– Denne bit-for-bit-utbyggingen tar stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, avsluttar Rotevatn. 

Å ferdigstille ei verneplan for ein nasjonalpark tek som regel tre til fire år.

Ordførar i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik, reagerer kraftig på at Rotevatn erklærer nasjonalpark i Trollheimen. Foto: Arkiv

Ordførar i Surnadal kommune, Margrethe Svinvik, reagerer kraftig på forslaget om å endre Trollheimen til nasjonalpark. 

– Dette er noe regjeringen burde hatt en dialog med oss om før Rotevatn sender ut pressemelding, og ikke vet noe om før vi leser det i «Tidens Krav», seier ordfører Margrethe Svinvik (Sp) i Surnadal kommune.

Det er grunn til å tru at Surnadal kommune, saman med Sunndal, Oppdal, Rennebu, Meldal og Rindal kommunar vil kome med reaksjonar på forslaget frå Regjeringa. 


FAKTA OM REGJERINGA SITT FORSLAG

Regjeringa opnar for fire nye nasjonalparkar:

* Hornelen

* Masfjordfjella

* Øystesefjella

* Sunnmørsalpene

Landskapsvernområder som regjeringa vil gje nasjonalparkstatus:

* Lyngsalpan

* Sylan

* Trollheimen

* Ålfotbreen

* Oksøy-Ryvingen

* Flekkefjord og Listastrendene

Følgjande nasjonalparkar er foreslått utvida:

* Rohkunborri

* Blåfjella-Skjækerfjella

* Skarvan-Roltdalen

* Femundsmarka

* Dovre

* Jostedalsbreen

* Jotunheimen

* Raet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så langt tyder dialogen med kommunene på at det er mulig å få lokal aksept for å starte en verneprosess, mener miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn (V). Men han vedgår at det kan komme konflikter.

– Det vil alltid være ulike syn på nye verneområder. Noen kan bli usikre på hva det kan bety for deres interesser, vi skal derfor sørge for å ha gode prosesser der alle skal få komme med innspill, sier Rotevatn i en pressemelding.

Han påpeker at tap av naturmangfold på grunn av utbygging og inngrep er et stort problem på verdensbasis, men også i Norge.

– Denne bit-for-bit-utbyggingen tar stadig mer natur. Derfor ønsker regjeringen nå å sette i gang flere verneprosesser der både de lokale kommunene og Miljødirektoratet anbefaler at man legger en nasjonalpark, sier Rotevatn.

Å ferdigstille en verneplan for en nasjonalpark tar som regel tre til fire år.

ANNONSE
Først publisert: 7. september 2021, 13:57 - Sist oppdatert: 9. september 2021, 10:51