Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene
Klart for ny turisthytte i Naustådalen

Klart for ny turisthytte i Naustådalen

Jon Olav Ørsal Torsdag 6. september 2012

Det er nå klart for  Trondhjem turistforenings planer for bygging av ny turisthytte i Naustådalen. Da verneområdestyret for trollheimen hadde møte i forige uke vart de to klagene på forrige møtes vedtak avvist med henvisning til Naturmangfoldloven.  Det var Trollheimen Sitje (reindrift) og Naturvernforbundet i Møre og Romsdal som hadde klaga på vedtaket.

Turistforeningen er imidlertid pålagt å ta hensyn til reindriften både ved bygging o senere drift av hytta i naustådalen, samt at de blir oppfordret til å drive informasjonsarbeid med tanke på å minske konflikten mellom fotturismen og reindriften. Når det gjelder naturvernforbundets anke er begunnelsen at en ved en slik løsning flytter mer av trafikken i Trollheimen til dette området, samtidig som andre områder som ikke er tilrettelagt for spares for videre press og utbygging i fremtiden.

På samme møtet fikk Kristiansund og Nordmøre turistforening tillatelse til å merke sti fra vollasetra i Sunndal til Storlidalen. Dermed blir Vollasetra knyttet til rutenettet i resten av Trollheimen. Det ble også vedtatt at Trondhjems turistforening får sette opp sikteskive på Snota. Her hadde områdeforvalteren gjort innstilling på avslag, men forslag fra Mons Otnes og Randi W. Frisvoll om å gi tillatelse ble til slutt vedtatt.

Først publisert: 6. september 2012, 06:00 - Sist oppdatert: 5. september 2012, 23:10