Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Jenter treng også skule!

Dordi Jorunn Halle Måndag 14. september 2015

Måndag vart «Skoleløpet 2015»  arrangert ved Todalen skule. Alle elevar og vaksne var med. Målet var å samle inn pengar til skulegong for jenter i Nepal. Inntekta frå «Skoleløpet» blir sende til Forut som mellom anna støttar drifta av «Balika Peace Home» ikkje så langt frå Katmandu – her får jenter både ein trygg stad å bu og utdanning. Før løpet hadde elevane sett film om fire jenter som hadde fått ein ny start i livet ved «Balika Peace Home».

Klare till innsats for ei god sak. Foto: D.J.H.

Dette er ei viktig sak, og det kan høve å minne om kva nobelprisvinnaren Malala sa  da ho mottok Nobels fredspris: «Denne prisen går ikke bare til meg. Den går til alle de glemte barna som ønsker seg utdanning. Da jeg var ti år, ble mitt vakre hjemsted Swatdalen i Pakistan plutselig et sted for terrorisme. Over 400 hundre skoler ble ødelagt. Jenter ble forhindret fra å gå på skole. Utdanning for jenter gikk fra å være en rettighet til å bli en forbrytesle.» Dette er ord til ettertanke, så innsatsen frå elevane går til ei riktig god sak.

IMG_6474

Dei yngste legg i veg i lag med Britt. Det var stor aktivitet rundt skulen i dag. Foto:D.J.H.

IMG_6476

Her blir det skrive namn i trimboka. Frå venstre: Markus, Marit, Martin, Ingebrigt, Johan og Edel Thererse.  Foto:D.J.H

Dagens løype gjekk frå skulen og opp til Steinarstua der skulen har trimbok. På grunn av valet var det sjølvsagt uvanleg stor trafikk rundt skulen i dag, så dei ynsgte sprang att og fram etter gardsvegen opp til Steinarstua pluss ein runde rundt løa før dei kuta ned til skulen for å notere ny runde. Dei eldste tok heile runden om Pilskaret, nokre tok til og med ein runde Litjrundt. Alle rundar vart noterte, somme hadde heile ti rundar – kjempeinnsats av både store og små. Det var full fart! Valfritt beløp pr runde – foreldra og Talgø sponsar.  Vi er spente på resultatet!

Her er nokre fleire bilete frå «Skoleløpet 2015»:

IMG_6499

Her er nokre av førsteklassingane. Berre så vidt dei hadde tid for å stoppe opp for fotografen. Frå venstre: Selma, Aleksandra og Markus. Foto:D.J.H.

IMG_6490

Klare for ein ny runde! Ungane er godt synlege. Frå venstre Ylva Synnøve, Nils Erik, Markus, Hallvard og Tor Asbjørn. Foto:D.J.H

IMG_6501

Anja noterer rundar for Nils Erik, Hallvard, Ylva Synnøve og Torill. Foto:D.J.H.

IMG_6470

Registrering og utdeling av startkort før løpet. Anja og Britt er i sekretariatet, medan Ylva Synnøve, Edel Threrese og Nora gjer seg klare til start. Foto:D.J.H

 

Publisert: 14. september 2015, 21:45