Foto: Jo Gjeldnes
Hopp under nyhetssakene

Todalen historielag

Styret:
Leiar: John Moe
Nestleiar:Dordi Jorunn Halle
Kasserar: Sven Olav Svinvik
Sekretær: Wenche Kvendset
Styremedlem: Svein Åge Saksen
Varamedlem: Ragnar Halle
Varamedlem: Åse Ville Redalen

Kulturminnegruppe:
Gudmund K. Kvendset
Anders Halset
Lars Redalen

Arkiv gruppe:(gamle protokoller mm.)
Karen Johanne Talgø
Sidsel Kalseth Heimlund
Eivind Grønmyr

Skannarpatrulje (arkivere bilete av historisk verdi):
Ingri Bruset og Ragnhild Ansnes Moe

Skriftstyre for årsskriftet:

Wenche Østenby Kvendset, Sven Olav Svinvik

Maren Ansnes, Dordi Jorunn Halle

 

Først publisert: 19. november 2009, 16:12 - Sist oppdatert: 26. mars 2018, 17:55

Nyheter knytta til Todalen historielag

Side 12 av 14« Første...1011121314
Bygdebokarbeidet er i gang

Bygdebokarbeidet er i gang

Jon Olav Ørsal Laurdag 14. mai 2011

Arbeidet med å samle inn ny informasjon til den komande bygdeboka for Todalen er no i gang! Grendekontaktane har starta innsamlingsarbeidet sitt, og dei første ferdig utfylte spørjeskjema er alt innlevert på bygdebokkontoret. Dersom det ikkje allereie er gjort, er det derfor no all grunn til å leite fram konvolutten med spørjeskjema og starte utfyllinga. […]


Halsesamlinga flyttar

Halsesamlinga flyttar

Jon Olav Ørsal Sundag 1. mai 2011

html />Laurdag var det storstilt flyttesjau i Halsesamlinga. Store og tunge arkivskåpar, møblar, haugevis med trykksaker og heile utstillinga var flytta over til biblioteket i Todalen oppvekstsenter. Ledar i Todalen historielag seier at flyttinga skjer for å gjere samlinga meir tilgjengeleg når ho no blir plassert i biblioteket. Samtidig legg ho vekt på at det i Gammelskulen lite egna lokaler for langtidslagring av arkivmateriale og trykksaker, på grunn av mykje fukt i kjellaren.

Les heile saka

Stor interesse for bygdebokarbeidet

Stor interesse for bygdebokarbeidet

Jon Olav Ørsal Onsdag 6. april 2011

Bygdebokarbeidet for surnadal er i gang, og først ut er Todalen og Nordvik. Her er nye og oppdaterte bygdebøker planlagt å vere ferdig i november 2014, og så kjem dei andre binda etter kvart framover til Åsskard rundar av arbeidet i 2019. Det er iet omfattande arbeid som er sett i gang. På infomøtet i Todalen var det prosjektkoordinator Siv Oddrun Snekvik og Norunn Holten som orienterte om arbeitet.

Les heile saka

Hugs – Bygdabokmøte i kveld!

Hugs – Bygdabokmøte i kveld!

Jon Olav Ørsal Fredag 1. april 2011

Arbeidet med ny bygdabo er godt igang, og den kommunale bygdeboknemda har etablert eit samarbeid med Todalen historielag for å opprette grendekontaktar og hjelpe til med å samle inn stoff. No er informasjon om arbeidet og skjema for innsamling av nyare opplysningar snart i postkassa. Bygdeboknemnda anbefaler at alle les info-skrivet og rettleiinga godt. I tillegg er det og hjelp å få, da vi har sju dyktige grendekontaktar som kan bistå med utfyllinga.

Les heile saka

Nye bygdebøker på gang

Nye bygdebøker på gang

Jon Olav Ørsal Laurdag 26. mars 2011

Surnadal kommune arbeider med å gi ut nye bygdebøker for alle grendene. Først ute er området frå Åsbøen til og med Todalen, fortel prosjektkoordinator Siv Snekvik.  Den kommunale bygdeboknemnda samarbeider med Todalen historielag i arbeidet med å samle inn opplysningar frå grendene, og har 7 grendekontaktar til å hjelpe seg. Det blir sendt ut spørjeskjema til […]


Halsesamlinga – nye vedtekter

Halsesamlinga – nye vedtekter

Jon Olav Ørsal Fredag 25. mars 2011

Etter at Halsesamlinga no er lagt inn under historielaget har vedtektene vorte endra. Todalen.no har fått tilsendt dei nye vedtektene frå Todalen historielag, og har lagt dei ut til gjennomsyn.  Her kan du laste ned vedtektene for Halsesamlinga som PDF-dokument. Todalen historielag har gjort vedtak om at Halsesamlinga skal flyttast til biblioteket i Todalen oppvekstsenter med […]


Har du gamle kyrkjebilde?

Har du gamle kyrkjebilde?

Jon Olav Ørsal Tysdag 15. mars 2011

Historielaget arbeider med eit jubileumsskrift for Todalen kyrkje som fyller 150 år i 2011. Det er interessert i alle bilder frå kyrkja og kyrkjelivet for bruk i jubileumsskriftet. Har du gamle bilde, så ber dei om at du tek kontakt med Ingri Bruset tlf 913 38 038 eller Ragnhild Ansnes Moe tlf 922 02 656 […]


Vellukka årsmøte i historielaget

Vellukka årsmøte i historielaget

Jon Olav Ørsal Fredag 11. mars 2011

Todalen historielag samla eit trettitals medlemar til årsmøtet i ungdomshuset torsdag kveld. Styret fekk applaus for årsmeldinga som la for dagen eit aktivt år i 2010. Laget har 171 betalande medlemar, og det dokumenterer vel stor interesse for bygdehistoria når det er rundt 330 innbyggjarar i bygda. Gjennom året har det vore mange arrangement og det er gjeve ut årsskrift som kom på seinhausten.

Les heile saka

Historielaget held årsmøte torsdag kveld

Historielaget held årsmøte torsdag kveld

Jon Olav Ørsal Torsdag 3. mars 2011

Torsdag 10. mars inviterer Todalen historielag til årsmøte i Todalen ungdomshus. På saklista står det vanlege årsmøtesaker, som årsmelding, rekneskap og valg. Skannerpatrulja (Ragnhild og Ingri) er ansvarleg for underhaldninga denne kvelden. Dei har kome over ei unik samling med passfoto som dei har skanna og vil vise som lysbilete. Det er passfoto frå krigens dager, da det var kollektiv fotografering i skulen for å få bilde til Id-korta dei bruka under krigen.

Les heile saka

Årsmøte i Historielaget blir 10. mars

Årsmøte i Historielaget blir 10. mars

Jon Olav Ørsal Sundag 6. februar 2011

Todalen historielag inviterer til årsmøte torsdag 10. mars. Det skjer i Todalen ungdomshus, og startar kl 19.30. På saklista står vanlege årsmøtesaker, og innkomne saker. Har du ei sak du vil fremje på årsmøtet, så kan du levere den til ledar i historielaget, Maren Ansnes, innan 18. fabruar. På årsmøtet vil vil «Skannarpatrulja» (Ingri og […]


Julegåver frå historielaget

Julegåver frå historielaget

Jon Olav Ørsal Onsdag 8. desember 2010

Årsskriftet frå historielaget er ei ypperleg julegåve. Heftet kostar kr 150,-, og dersom du ønskjer så har historielaget alle årsskrifta til salgs. I tillegg til årsskrifta har dei CD,n «Kattastrof» som og kostar kr 150. Alt dette får du kjøpt på ICA Todalen.

Les heile saka

Mange besøkte bokbadet

Mange besøkte bokbadet

Jon Olav Ørsal Sundag 21. november 2010

Nærare hundre historieinteresserte todalingar stakk innom Ungdomshuset for å hente/kjøpe det nye årsskriftet søndag ettermiddag. Det var Todalen historielag som arrangerte bokbad og premiere for det nye årsskrifte, og iviterte todalingane på ettermiddagskaffe. Da var det også høve til å kjøpe eldre utgåver av årsskriftet, og andre publikasjonar som laget har laga eller har for salg.

Les heile saka

Side 12 av 14« Første...1011121314